Qui sou?Som una associació sociocultural de dones formada per sòcies de diferents països de l’Àfrica. També comptem amb la col·laboració de dones autòctones.

Quan es va crear la vostra entitat?
L’associació va ser creada el 2008.

Amb quins objectius o finalitats us vau reunir?
Sobretot per millorar les condicions d’existència i d’integració de les dones i els seus fills d’origen immigrant; també per fomentar el català com a llengua d’integració i cohesió entre les dones africanes; sensibilitzar i formar les dones i la societat en general sobre els temes de violència de gènere, mutilacions genitals femenines, salut, educació, etc. mitjançant la mediació, informació, acompanyament i la coordinació amb altres entitats del territori. Per altra banda, promoure i fomentar la cultura africana com a instrument de diàleg intercultural; com també els espais de convivència intercultural entre població autòctona i població nouvinguda; o potenciar la col·laboració i la cooperació internacional per al desenvolupament amb grups i associacions de dones dels països d’origen.

Quines activitats dueu a terme?

Sobretot fem xerrades a les escoles per fomentar la pau, la igualtat per una escola sense discriminació. Una altra activitat destacada és el pla d’alfabetització de les dones.

Té Salt una societat civil activa?
Salt és una societat civil molt activa.

Quin paper creieu que juguen les entitats a Salt?
De mediadors, fomentant el canvi social per a una societat més justa.

Digueu una cosa bona del poble i una de dolenta. Què milloraríeu de Salt?
Com a cosa bona, es nota que Salt és viu; com a dolenta, falta de voluntat per canviar les coses.

Coneixeu altres associacions similars a la vostra? Què us diferencia d’elles?
Hi ha moltes associacions com la nostra, però la diferència és que la nostra associació està oberta a tothom i no és per a un país concret.

Utilitzeu instal·lacions culturals del poble? Trobeu que els mecanismes per demanar i aconseguir usar les instal·lacions culturals del poble són adequats?
No hi ha manera que ens deixin alguns locals. No sabem per a què serveixen aquests locals. La biblioteca és una instal·lació perfecta per a tothom, però falta un centre cívic.

Teniu local? On és?
El Centre Obert de Salt.

Teniu relacions amb altres entitats del poble? Quina mena de relacions?
Tenim una relació magnífica amb les associacions de veïns del centre.

Teniu relacions amb entitats d’altres pobles o països? De quina mena?
També tenim relacions amb entitats dels nostre països d’origen i amb les de Girona hi ha una bona relació.

Dades de contacte: Rosalie Belemtougri
662085494
dones_endavant@hotmail.com