Ens hem apropat a l’Escola d’Adults de Salt, tot un referent a les comarques gironines. Només entrar a l’escola es fa evident el bon ambient majoritari que es respira entre alumnes i mestres. Junts aprenen i ensenyen, no només continguts reglats, sinó també molts aspectes de la vida. Però hi ha una realitat desesperant: en temps de crisi la demanda creix i des de l’escola no hi poden fer front sols.

Text: Pere Serrat i Seikhou Diao
Foto: Marc Roca

35 anys formant i ajudant en la cohesió social

(breu repàs per la història)

El Centre de Formació d’Adults Les Bernardes de Salt (nom oficial) és un centre públic de formació de persones adultes dependent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’Escola d’Adults de Salt, que és com popularment anomenem el centre, neix durant la transició democràtica, el febrer de 1976, de la mà de la mobilització popular. L’Associació de Veïns de Salt organitza les primeres classes gratuïtes i nocturnes dirigides als joves i adults del poble.

Durant 10 anys es promouen multitud d’activitats en el camp de la formació i recerca: s’organitzen cursos i activitats formatives per a mestres, es participa en diverses escoles d’estiu, s’elaboren i publiquen diferents materials. Tot el mètode educatiu s’inspira en el pedagog Paulo Freire i la lluita militant pel dret de tothom a l’educació.

No és fins 10 anys més tard, al 1986, que la Generalitat dóna oficialitat al Centre i passa a anomenar-se La Cooperativa, amb la qual cosa esdevé el primer i únic centre públic d’educació d’adults de les comarques gironines.

Any rere any, l’escola creix i s’amplia l’oferta amb les classes de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. El 1994 es canvia definitivament la denominació del centre amb el nom oficial, encara ara vigent, de Centre de Formació d’Adults Les Bernardes i la ubicació es trasllada a l’equipament de

Les Bernardes. El curs 2000-2001 l’escola rep dues condecoracions: el premi Tres de Març que concedeix l’Ajuntament de Salt i el premi Mestres 68 que rebé el mestre Sebas Parra per la seva trajectòria docent. El premi Mestres 68, que atorga l’associació que porta aquest mateix nom, potencia i dóna a conèixer persones, col·lectius o institucions que destaquen per la seva acció i el seu treball professional, i que deixen una empremta patent i clara en el seu pas pel camp de l’educació.

Del 2002 al curs 2006-2007 són un munt els programes i activitats que imparteix l’escola, com el Pla local de formació d’adults de Salt “Fem un Salt solidari” que va permetre a centenars de persones immigrades i joves voluntaris participar en cercles de conversa i editar materials didàctics de gran vàlua. També s’edita el llibre 30 anys al servei del poble que pretén ser una memòria de l’escola i el poble de Salt durant tots aquests anys.

L’any de la celebració dels 30 anys de l’escola, el curs 2006-2007, va ser especialment difícil: un seguit de problemes amb l’Administració que arrossegaven des de feia temps provoquen la dimissió d’en Sebas Parra, director i cofundador del centre, i de l’aleshores cap d’estudis Joan Colomer, indignats per la falta de voluntat d’entesa i col·laboració de les diferents administracions. Aquest esdeveniment tanca una etapa, però el nou equip directiu, tot i les dificultats, continua treballant amb tenacitat per mantenir el que sempre ha estat aquesta escola.

Darrerament, l’escola i el poble han viscut canvis de tota mena que s’han traduït en noves demandes, sobretot de persones nouvingudes que necessiten aprendre la llengua catalana per desenvolupar-se en la societat d’acollida. Amb la intenció d’ampliar l’oferta, s’ha consolidat l’espai d’acollida, la formació per al graduat en educació secundària i els preparatoris a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, superior i a la Universitat. Cal destacar també l’atenció que es dóna a la creixent demanda d’alfabetització digital (informàtica inicial, bàsica i ofimàtica), així com la iniciació a la llengua anglesa.

En Sebas Parra va ser el director del centre des de l’inici fins al 2006.

Va implicar-se a fons en la lluita per la independència de Salt. També va participar en la creació a Santa Coloma de Farners de l’escola Samba Kubally, per a l’alfabetització d’immigrants africans. Ha treballat amb el GRAMC (Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals). Promotor a Salt per l’agermanament amb el municipi nicaragüenc de Quilalí i professor associat dels Estudis d’Educació Social de la Universitat de Girona. A més treballa en l’equip promotor de la Universitat Popular Alternativa (UPA).

Què s’hi fa a l’Escola d’Adults?

Estudis

Els majors de 18 anys hi poden estudiar matèries des d’un nivell molt bàsic o inicial fins a preparatoris per accedir a la Universitat. Cursos de llengua catalana i alfabetització, llengua castellana, informàtica i anglès, graduat en educació secundària (ESO), cursos de preparació per a proves d’accés a cicles formatius i accés a la Universitat.

Espai d’acollida

Consisteix en l’atenció individualitzada a totes les persones estrangeres que no coneixen la llengua ni la realitat sociocultural del nostre poble. S’escolta i s’orienta les persones amb un servei de 2 hores diàries repartides al matí i a la nit. A vegades és gent que busca formació i se’ls deriva cap al curs corresponent de la mateixa escola, però d’altres vegades són persones que busquen feina, ajuts o assistència social. En aquests casos se’ls orienta cap a serveis més adequats i se’ls deriva a altres administracions, entitats o associacions.

Revista La Cooperativa

Els alumnes participen activament en la difusió i el creixement de l’escola, no només amb el boca-orella i la rica experiència viva del centre, sinó també a través de la revista. L’escola edita i distribueix una revista anual des de fa 11 anys: La Cooperativa. Aquesta revista conté informació detallada de l’oferta educativa de l’any, escrits de mestres i amics i un espai important destinat a textos, imatges, comentaris i reflexions que fan els mateixos alumnes entorn a l’escola o a temes culturals de tota mena. Val la pena fer un cop d’ull a les publicacions que han editat per valorar l’esforç i la diversitat d’alumnes que any rere any deixen petjada a la revista


Més informació a www.cfasalt.com/ o al C/ Sant Dionís, 42 de Salt. Tel: 972 24 14 10

 

El futur del nostre poble és la formació

Moltes vegades, quan es parla de l’educació com a eina per cohesionar la diversitat del nostre poble, es fa molt d’èmfasi en els nens, els joves i en l’ensenyament obligatori i s’oblida una mica l’educació dels adults. No es pot desvincular la formació dels nens de la dels pares. Estan estretament lligades.

Es fa evident que quan una persona coneix la llengua i la realitat sociocultural de la societat d’acollida, i a més té estudis, les seves possibilitats de progrés milloren substancialment i, de rebot, les de la resta de la seva família. El coneixement de la societat d’acollida, sense oblidar les arrels culturals del poble d’origen, milloren la cohesió social i ajuden a l’apropament entre veïns.

És molt important que pares i mares puguin optar a aquesta formació. Qui si no ajudarà amb els deures de l’escola als seus fills un cop arriben a casa? Com millorarà la comunicació entre família i escola, si l’adult no coneix la llengua dels mestres dels seus fills? Qui s’aproparà més fàcilment a altres col·lectius i deixarà que se li acostin, si no coneix la nostra realitat sociocultural? Qui trobarà més fàcilment una feina? És aquesta una de les valuoses feines que fan a l’Escola d’Adults i sembla que les administracions no hi acaben d’apostar o, si més no, no prou.

La manca d’espai de l’escola és una demanda reiterada, una necessitat urgent. Fa molt temps que es necessita un edifici. S’utilitzen espais de l’Hotel d’Entitats, de l’Escola La Farga i la Casa de Cultura les Bernardes. Les classes de conversa en català i alfabetització tenen llista d’espera (actualment hi ha unes 150 persones pendents de plaça). Darrerament, s’han disparat les sol·licituds en part a causa de la pèrdua massiva d’ocupacions en sectors com la construcció i la llar. Han aflorat els casos d’immigrants que, fins a la pèrdua de l’ocupació, havien subsistit parlant només la seva llengua d’origen i sense saber llegir ni escriure, però ara, en canvi, la situació ha canviat.

Sembla obvi que cal prendre mesures urgents i apostar definitivament per la formació dels adults. Les administracions haurien de creure-hi, apostar-hi i facilitar així la tasca de l’equip directiu i docent. Ens hi juguem molt.

 

Parlem amb:
Montserrat Garcia Peitiví

Text i Fotos: Pere Serrat i Seikhou Diao

La “Piti” és la cap d’estudis des del curs 2006-2007.

Va començar a fer de mestra l’any 1983-1984 i ara actualment combina la feina de cap d’estudis amb la de mestra de català Ens rep molt amablement i ens explica i subministra molta informació per elaborar aquest article.

Què destacaries de la feina que feu a l’escola? Destaca el treball rigorós, professional i seriós en l’acollida, l’orientació i la formació de persones adultes autòctones i estrangeres, afavorint la integració social i la formació permanent, l’accés a la formació professional i la inserció i promoció laboral.

Quina és la tipologia majoritària dels alumnes? Joves entre 18 i 30 anys i persones immigrants que no coneixen la llengua.

Com valores la motivació dels alumnes? I dels mestres? La motivació dels alumnes, excepte en algun cas, és excel·lent. L’equip de mestres es mostra motivador, compromès i amb vountat innovadora, cosa que afavoreix els bons resultats acadèmics.

Quina oferta formativa és la més sol·licitada? Cursos de llengua catalana per a persones nouvingudes i alfabetització; cursos de preparació per a proves d’accés, els cicles formatius i graduat en educación secundària.

Esteu satisfets dels resultats obtinguts en acabar el curs? S’hauria de millorar, tot i que és difícil el seguiment de les persones dels grups d’ensenyaments inicials. Sovint tenen una assistència irregular a causa de les seves problemàtiques personals: feina, habitatge, papers… Pel que fa als resultats en les proves d’accés a grau mitjà i superior superen el 80% d’aptes.

Què demanaries avui a les administracions? Volem ser un centre amb edifici propi amb espais i plantilla suficient per atendre la nostra creixent demanda formativa.

Parlem amb:
Latifa Sifi

“A l’Escola d’Adults hi estic com a casa”.

La Latifa és una alumna de l’escola, una dona desperta i inquieta que arriba a Catalunya el 1992. Ja tenia estudis de batxillerat i universitaris de filologia àrab (branca espanyola), cosa que li va permetre moure’s amb certa comoditat amb el castellà com a llengua vehicular. De seguida s’espavila, i tot i les dificultats inicials de l’emigrant, troba feina i regula de seguida la seva situació administrativa. Acabar estudis era un somni que vivia de nit i de dia. És perruquera professional, però això no li dóna satisfacció personal. Afincada a Salt amb una filla, el 2003 s’apunta a un primer curs intensiu de català a l’Escola d’adults. S’adona de l’obertura de portes que el català li ofereix i continua amb els cursos l’any següent. De mica en mica, i sense oblidar la col·laboració dels voluntaris lingüístics, el lligam entre l’escola i la Latifa va creixent, coneix gent, descobreix coses i decideix ampliar la relació apuntat-se a altres cursos de català, d’informàtica i darrerament a la formació de mediació intercultural a través de l’Ajuntament de Girona.

Actualment està treballant com a agent d’acollida i mediadora al Consorci de Benestar Social i al CAP de Can Gibert del Pla i, a més, s’està preparant també a l’Escola d’Adults per a les proves d’accés a graduat superior, per accedir a la Universitat i exercir algun dia d’integradora social. De ben segur que ho aconseguirà.

Les classes les fa 4 dies a la setmana de 19 a 22 h. Ha de fer mans i mànigues per poder combinar els estudis amb la feina i la família, però, per sort, els seus pares, que s’estan amb ella, li donen suport i l’animen. Es mostra satisfeta i contenta i recomana l’escola a tota la gent treballadora que tingui ganes d’estudiar per millorar. La Latifa, molt oberta i sincera, només té paraules d’agraïment per als mestres i companys de l’escola.

Gràcies per la conversa i sort a la universitat.