— … i, a més, si no ets immigrant, els teus fills no tenen dret a beca de menjador!

La percepció d’un 72% dels catalans/nes és que els/les immigrants reben bastanta o molta protecció per part de l’administració (Enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), 2011, Generalitat de Catalunya).
La realitat és que el nombre de beques de menjador es va duplicar des del curs 2007-2008 fins el curs 2010-201, igual que el seu pressupost.
La realitat és que només el 15’3% de les beques de menjador van ser per a persones immigrades (a data 1 de gener de 2011, segons l’Instituto Nacional d’Estadística (INE), el total de població estrangera a Espanya era del 15’7%).
Per tant, podem afirmar que mai tants infants nacionals havien rebut tantes beques de menjador com en el curs 2010-2011.