– Has sentit que va haver una baralla l’altre dia?
– Segur que eren gitanos, cada dia veus una cosa al diari!

Els estereotips sobre les persones gitanes són potenciats i reforçats pels mitjans de comunicació, i s’atribueixen a tota la comunitat alguns fets puntuals que passen a persones concretes. Segons l’Estudi sobre la població gitana de Catalunya de la Generalitat de 2005 “Quan hem preguntat a periodistes la raó per la qual les notícies de persones gitanes que surten en els mitjans són estereotipades i sensacionalistes, ens han dit que perquè és el que es ven. És a dir, que amb l’objectiu d’aconseguir més audiència o vendre més diaris i revistes, s’aprofundeix i es reforça la imatge negativa del poble gitano, de manera que es perpetuen els estereotips i, per tant, els prejudicis, jutjant tothom igual i mantenint la cultura gitana al marge, sense que la societat majoritària conegui realment la cultura gitana.”