La difusa expressió
en la blavor innocent
impresa d’un reactor
d’aquesta tarda de vent.
O la sanefa de guix,
pintura de fi espasme
de l’aigua pútrida que ix
dedins bassals de marasme
d’una insistent llum que ens viu
al caient del fil del temps
de l’accident intuïtiu:
desengany del cert, esquiu
enigma ocult a innocents
de pobre ull inquisitiu.

Jordi Fornos

Col·laboració de “El llop ferotge”  http://el-llop-ferotge.blogspot.com