idem foto1

Qui sou? Descriviu-vos en quatre línies: quan es va crear la vostra entitat?
Associació IDEM és una ONG que des de l’any 2005 treballa en diverses poblacions de Catalunya, sota un altre nom relacionat amb la cooperació i el desenvolupament amb el nord d’Àfrica. Aquesta experiència fructífera ha encoratjat els seus components a donar el pas de construir una nova eina i s’ha creat una nova identitat pròpia sota el nom actual d’Associació IDEM.

Amb quins objectius o finalitats us vau reunir?
IDEM treballa per dur a terme diferents actuacions basades en la cooperació, la sensibilització mitjançant campanyes i difusions, la formació i la dinamització social.

IDEM aposta pel camp de la multiculturalitat i la integració de la població nouvinguda a Catalunya, fomentant la convivència i la interculturalitat.

IDEM creu que el codesenvolupament és una nova eina per fer participar els immigrants en la nova societat d’acollida mitjançant una participació activa en els camps social, educatiu, polític, cultural, així com fomentar la participació dels immigrants en la cooperació amb el seu país d’origen com a veritables agents de cooperació.

Quines activitats dueu a terme? Quines són les properes activitats de la vostra agenda que destacaríeu?
Actualment estem treballant en diferents projectes pilars de l’associació:
• Projecte de reforç escolar als menors per a un millor resultat acadèmic
• Ensenyament de la llengua catalana a les dones d’origen nouvingut
• Club per a la pràctica de l’esport federatiu en l’àmbit nacional amb la participació de nens i joves de Salt a tot Catalunya.

L’acció d’IDEM va més enllà de les activitats locals, ja que es duen a terme projectes de cooperació i desenvolupament amb el nord d’Àfrica, com:
• Viatges socioculturals a diferents ciutats del Marroc
• 5a edició de l’intercanvi educatiu entre professors catalans i marroquins
• Estades solidàries i camps de treball

Té Salt una societat civil activa?
Creiem que la societat civil de Salt és una societat compromesa amb el seu entorn. És una ciutat amb molt de potencial social en tots els sentits i entre tots hem de ser capaços de potenciar-ho i seguidament posar en pràctica iniciatives que siguin beneficioses per a tothom i arribar a coordinar tots els esforços.

Quin paper creieu que juguen les entitats a Salt?
Un rol crucial. Tenen un paper molt important pel que fa a la reivindicació de les necessitats directes i la dinamització de la implicació de la ciutadania de forma activa.

Digueu una cosa bona del poble i una de dolenta. Què milloraríeu de Salt?
Com a cosa bona: la seva riquesa cultural. I una dolenta: la manca de coordinació o d’un canal que uneixi tots aquests avantatges.

De Salt milloraríem… l’obertura dels espais públics de forma objectiva i el foment de la participació ciutadana.

Coneixeu altres associacions similars a la vostra? Què us diferencia d’elles?
Sí, com per exemple SERGI, GRAMC… El nostre fet diferencial és que està formada per persones que coneixen directament i de ple el procés migratori. Persones de segona generació que estan conscienciats i s’impliquen.

Participeu dels esdeveniments del poble? (Sant Jordi, Festa Major…)
Sí, participem en la Festa d’Entitats, Sant Jordi, activitats diverses que es fan al poble de caire cultural, social i esportiu.

Utilitzeu instal·lacions culturals del poble? Trobeu que els mecanismes per demanar i aconseguir usar les instal·lacions culturals del poble són adequats?
Sí que n’utilitzem. I estem en contra del sistema de demanar els espais públics. Hauria de ser més objectiva i de més fàcil accés.

Teniu local? On és?
Encara no. Està en procés.

Teniu relacions amb altres entitats del poble? Quina mena de relacions?
Sí, estem oberts a totes les entitats i hi col·laborem de forma conjunta. Com per exemple, en dates importants com el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, Fira d’Entitats, Sant Jordi…

Com descriuríeu la vostra relació amb les administracions?
Molt fluida i directa.

 

web
 
Contacte associació:  http://www.associacioidem.com
Correu electrònic associació : info@associacioidem.com