rusc-fotoQui sou i quan es va crear l’entitat?
Som un grup de llicenciats i graduats en filosofia per la Universitat de Girona. Estem interessats en l’educació dels nens, les nenes i els joves. El nostre projecte neix fa dos anys seguint el corrent pedagògic “Philosophy for children”, iniciat per Mathew Lipman, filòsof americà. Un cop acabada la carrera, ens vàrem plantejar la possibilitat de dur a la pràctica una proposta d’educació en el lleure que fes èmfasi en la filosofia entesa com el desig per conèixer.

Quins són els vostres objectius com a entitat?
En primer lloc, l’objectiu de la nostra entitat és que els nens i les nenes desenvolupin un pensament crític, curós i creatiu.

En segon lloc, la nostra entitat té un objectiu social, ja que els nostres tallers pretenen arribar a una població sòcio-econòmicament desfavorida i donar l’oportunitat als nens i les nenes d’aquests contextos de desenvolupar un llenguatge més ric, pel que fa, sobretot, a l’ús de conceptes i argumentacions més complexes.

Quines activitats dueu a terme al nostre poble?
Fins ara hem dut a terme tallers de filosofia per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys al Mas Mota, a la Biblioteca Massagran i al Cau de Salt. Tot i que en un futur també ens interessaria arribar als joves saltencs.

El mètode de treball d’aquests tallers es basa en els diàlegs filosòfics que sorgeixen després d’un recurs: contes, vídeos, art pictòric, jocs, dinàmiques, etc. Ens agrada la idea del “jugar a pensar”, ja que creiem que la metodologia a utilitzar en tallers fora de l’horari lectiu ha de ser lúdica i ha de contribuir, en última instància, a que els nens i les nenes s’ho passin bé.

Penseu que la societat civil saltenca és activa? Quin paper juguen les entitats a Salt?
És evident que Salt té un teixit associatiu envejable, tant per la quantitat i la qualitat de les seves entitats, com per la pluralitat d’aquestes. De fet, intentar seguir la programació de les activitats a Salt és una feinada, ja que moltes vegades se solapen.

Teniu local o utilitzeu instal·lacions culturals del poble?
No tenim local propi, tanmateix realitzem les nostres activitats en diferents equipaments culturals de Salt, entre els quals: el Mas Mota, la Biblioteca Massagran i el Mas Llorenç. També volem destacar que formem part de l’assemblea de l’Ateneu Popular de la Coma-Cros i estem implicats en la lluita per aconseguir un centre cívic/equipament cultural on tinguin lloc totes les entitats de Salt.

 

 
 Logo-el-RUSC
 elrusc.filosofia@gmail.com
Telf: 637067495 (Enric)
654399162 (Maria)