Logo-blauet1

Qui sou i quant temps fa que es va crear l’entitat?

L’associació El Blauet, fundada el maig del 2012, la formem un grup de naturalistes que compartim la preocupació per l’estudi, la conservació i la divulgació del nostre patrimoni natural.

Quins són els vostres objectius com a entitat?

Els nostres objectius principals són l’estudi de la fauna autòctona (especialitzant-nos en els ocells) i l’educació ambiental. Desgranant una mica més, volem conèixer molt millor la fauna del nostre entorn, conèixer-la per poder actuar millorant o proposant una bona gestió i per poder-la donar a conèixer de la millor manera. Pensem que els joves són el futur, també en l’àmbit de la conservació;per això és imprescindible fomentar l’amor i el respecte per l’entorn natural, per garantir-ne la permanència en el temps.

Jornada d’anellament oberta al públic al Pla dels Socs de Salt

Jornada d’anellament oberta al públic al Pla dels Socs de Salt

Quines activitats dueu a terme al nostre poble?

Ara mateix tenim en marxa diversos projectes que es desenvolupen, en part o en la seva totalitat, al municipi de Salt. Ja fa més de 15 anys que es realitza un seguiment dels ocells de la zona dels Tres Pins i la bassa de les Sorreres del Parc de les Deveses de Salt. Abans se n’encarregava Marfull, però ara seguim nosaltres; cada any fem 7 jornades d’anellament científic d’ocells a l’estiu i 3 jornades a l’hivern, des del 1999 ja s’han anellat i controlat més de 9.000 ocells! Des del 2013, estem fent un seguiment dels amfibis del Parc. També hem estudiat i seguim estudiant la diversitat d’aranyes a la zona del Pla dels Socs i la bassa de les Cigonyes, ja que les aranyes són un grup faunístic que encara mai s’havia inventariat aquí i que amb tan sols un any de dedicació ja ha proporcionat resultats molt interessants (l’aranya d’aigua Dolomedes plantarius s’ha citat a Salt per primera vegada en tota la Península Ibèrica). A més, tenim en marxa un projecte d’instal·lació i seguiment de caixes niu que ocupa part del territori de Salt.
A part dels estudis que realitzem, els responsables i voluntaris de l’associació procurem fer jornades divulgatives per a tots els públics. Des de xerrades i sortides per conèixer els amfibis fins a jornades de portes obertes d’anellament científic d’ocells, tallers de menjadores per als nens i pesca amb salabre, passant per tallers més o menys tècnics de temàtiques diverses i pràctiques universitàries.

Penseu que la societat civil saltenca és activa? Quin paper juguen les entitats a Salt?

És activa, però podria ser-ho més! A Salt hi ha molts col·lectius, molts d’ells molt grans, però en proporció no es veuen grans actuacions en benefici de tots i sempre són promogudes pels mateixos. Les entitats són l’eina d’unió i força pe als interessos particulars compartits, però alhora no poden deixar de ser interessos socials: la música, la cultura, la conservació de l’entorn, potser encara necessiten més mans altruistes que ajudin a funcionar millor per poder arribar més enllà.

Teniu relacions amb altres entitats del poble?

Teníem relació amb Marfull i SERS, entitats de tipologia mediambiental com la nostra, però Marfull, ara mateix, no està fent cap actuació al municipi i amb SERS vam iniciar el projecte de seguiment d’amfibis plegats, de fet el van iniciar ells el 2011-2012, però actualment només l’estan desenvolupant membres del Blauet. Creiem que la falta de relació no és per falta de bona relació pròpiament, sinó per falta d’activitat.
Deixant això de banda, amb qui millor relació mantenim és amb l’organisme del Consorci del Ter, amb el qual promovem activitats diverses en el marc de projectes com el Life Ter Riparia o un conveni actual amb la Diputació de Girona per promoure activitats saludables a la natura.

Teniu local o utilitzeu instal·lacions culturals del poble?

Per a activitats puntuals hem hagut de demanar la cessió d’un local, que sempre ha estat a la Factoria Cultural Coma Cros, sense cap inconvenient per part de l’Ajuntament, però no tenim local propi, tot i haver-lo demanat i fer-nos molta falta, ja sigui per guardar tot el material de camp, que no és poc, com per poder fer xerrades i jornades a cobert amb més autonomia i oferir un espai per reunir-se als socis i col·laboradors.

Com descriuríeu la vostra relació amb les administracions: Ajuntament, Generalitat…

Sincerament, feixuga! El tracte amb l’Administració sempre és complicat; per molt bona voluntat que hi posis, la burocràcia és lenta i pesada. No obstant això, aquest any, per fi, hem optat a la subvenció per a entitats ambientals que destina l’Ajuntament i esperem amb il·lusió poder invertir aquests diners en material per a les nostres activitats.

Dieu alguna cosa positiva de Salt i una altra que milloraríeu?

Sense cap dubte la cosa més positiva de Salt (què hem de dir, nosaltres!) és el patrimoni rural i natural! És de tots i per a tots, per això creiem que caldria millorar la consciència sobre aquest valor. Cal millorar el respecte general cap a aquest patrimoni, sigui quina sigui l’edat, condició o origen de les persones que en fan ús.

 

L’aranya trobada al Parc de les Deveses de Salt i que es creia absent a tota la P. Ibèrica

L’aranya trobada al Parc de les Deveses de Salt i que es creia absent a tota la P. Ibèrica

Dades de Contacte:

Associació El Blauet
C/Indústria 4, àtic. 17190, Salt.
Tel.. 696 709 797. Correu. assocgirona@gmail.com
http://elblauet.blogspot.com.es/
www.facebook.com/ElBlauet
https://twitter.com/ElBlauet