-El noi de qui em parles és moro, no?
-Què vols dir quan dius moro?
-Que és àrab, vull dir musulmà, no ho deia pas amb mala intenció!
-Potser ho dius sense mala intenció, però una mica equivocat!
Sàpigues que moro, àrab i musulmà designen tres coses diferents:

– el terme MORO és més aviat pejoratiu i és imprecís. Ve del llatí maurus, nom donat pels romans als habitants de l’actual Magrib i ara es fa servir barrejant-ho una mica tot. Millor dir marroquí si és el que es vol dir.

– els ÀRABS constitueixen una ètnia, una nació. Ser àrab és formar part d’una comunitat lingüísticocultural (l’àrab); és com ser català, alemany, xinès o quítxua.

– els MUSULMANS constitueixen una comunitat religiosa els creients de la qual pertanyen a moltes nacionalitats diferents. Ser musulmà és professar una religió (l’Islam); és com ésser cristià, budista, hinduista, etc.

– la majoria dels àrabs són musulmans; però també hi ha àrabs que professen altres religions, així com àrabs de conviccions agnòstiques o atees.

– la majoria dels musulmans no són àrabs, sinó que formen part d’altres nacionalitats; hi ha força més musulmans que no són àrabs que no pas musulmans que siguin àrabs. Per exemple són musulmans en majoria a Indonèsia i al sud de les Filipines, com també a força pobles del golf de Guinea, del Corn d’Àfrica i de l’Àfrica Oriental.

Font: LUPESCU, Ferran. ” Moro / àrab / musulmà… Precisions terminològico- conceptuals “. Els documents de la Tertúlia. 1997- . http://www.oocities.com/Athens/ Olympus/3197/ter4.htm.