Il·lustració: Neus García

Il·lustració: Neus García

L’escola ha d’estar a prop de la societat

L’educació ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants. Les escoles en són l’instrument principal i no poden eludir aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la realitat social on s’inscriuen. Si parlem de Salt, el potencial que suposa una comunitat tant heterogènia com la saltenca no es pot deixar perdre! A més, cal trencar estereotips i canviar les dinàmiques de guetització escolar existents, i fer-ho és cosa de tots, de l’Administració i de les famílies.

Conversem amb l’Ignasi Vila Mendiburu, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Girona, membre de l’Associació GRAMC, expert en processos d’aprenentatge d’alumnes d’origen immigrant i coneixedor de la realitat de les escoles públiques de Salt. De la trobada en surten algunes idees que es podrien treballar a les escoles de Salt.

Text d’Èlia Llinàs, a partir de conversa amb Ignasi Vila Mendiburu

Calendaris festius
Les escoles han d’estar atentes a la realitat social on estan immerses, i a Salt és evident la gran riquesa de cultures i religions. Per això, caldria incorporar dins les aules l’estudi i celebració de festes de totes les comunitats, per exemple, estudiant el ramadà o la festa del xai. Amb això s’aconseguiria un millor coneixement de les diferents comunitats que ajudaria a la interrelació i la cohesió social. Les comunitats d’origen immigrant rebrien una valoració positiva per part de les autòctones, un reconeixement del valor cultural de les seves festivitats. El reconeixement és bàsic per a una convivència de qualitat.

Incorporació de les noves tecnologies a les aules
Els nous mitjans tecnològics (mòbils, tauletes, etc.), a banda de ser molt motivadors per als alumnes, permetrien connectar escoles de Salt amb escoles amb realitats socials molt diferents, amb la idea d’apropar comunitats aïllades geogràficament i urbanament. Les noves tecnologies permetrien trencar la guetització física dels alumnes posant-los en relació d’igual amb altres infants.

Escoles “imant” per a l’excel·lència educativa i l’equitat
La idea de les escoles “imant” és lligar una escola amb una temàtica d’especialització amb la idea de fer política d’atracció de famílies i lluitar contra l’estigmatizació dels centres. El projecte cal que estigui vinculat a un equipament cultural del municipi (museu, festival de música, etc.) per tal de millorar la percepció de l’escola i la seva qualitat educativa. Un bon exemple podria ser implantar regularment projectes similars a CONARTE Internacional d’apropament de l’art als alumnes i les famílies (http://conarteinternacional.net ), que s’està portant a terme en una escola i un institut de Salt i en altres poblacions com Torroella de Montgrí i l’Estartit.

Metodologia “fons de coneixement”
Es tracta de treballar els coneixements de famílies originàries d’altres països dins les escoles per tal d’augmentar els aprenentatges significatius dels infants i apropar els centres docents als pares i mares. Un exemple podria ser, a cicle superior, estudiar els diferents tipus de construccions arquitectòniques i convidar a pares i mares que tinguin coneixements de tècniques constructives que no podem trobar a Salt.

Multilingüisme
Saber aprofitar l’elevat multilingüisme de l’alumnat és una línia de treball poc desenvolupada i que podria donar molt bon resultats.