Pare 1: He de fer la preinscripció a P3 de la meva filla, i estem colapsats! A l’escola pública de Salt ni ens ho plantegem, però si no entrem a la concertada no sé pas què farem…

Mare 2: Home, perquè dubteu tan de l’escola pública?

Pare 1: Ja ho saps, perquè està plena d’alumnes estrangers que fan baixar el nivell…

Mare 2: Doncs segons diuen els experts, en aquests casos els resultats acadèmics dels alumnes “autòctons” no pateixen diferències sinó que els que poden obtenir resultats més baixos són els alumnes d’origen immigrant, precisament els més febles…

Pare 1: D’acord, d’acord, però l’entorn de la classe segur que influeix en el rendiment acadèmic del nen…

Mare 2: Pensa que l’èxit en l’itinerari educatiu dels nens depèn en un 75% dels condicionants familiars (socioeconòmics i culturals). Així que, sigui quina sigui l’escola que escolliu, el teu fill obtindrà l’èxit educatiu que vosaltres li pugueu donar.

Text: Èlia Llinàs

 

Dades:

* La segregació escolar redueix les oportunitats educatives de l’alumnat més desafavorit. Als centres amb molta concentració d’alumnes immigrants, els resultats dels alumnes nadius no tenen una diferència significativa respecte dels nadius que no van a centres segregats, però en canvi, els alumnes immigrants de les escoles ‘gueto’ sí que tenen resultats molts més baixos. Això vol dir, segons el sociòleg autor de l’informe, Xavier Bonal, que “la segregació perjudica només als alumnes immigrants, però no té gairebé efecte sobre els autòctons”.