Text: Alfons Moret i Anna Llens. Stewart Adams, durant la dècada dels 50, tenia com a encàrrec del laboratori Boots Group descobrir un antiinflamatori alternatiu a l’aspirina, que, si bé era un fàrmac eficaç, associava un risc important d’hemorràgies greus. Després d’anys d’investigació, Adams va aconseguir sintetitzar una molècula que semblava prometedora i la va  provar en ell mateix per mirar de combatre la ressaca d’una nit d’alcohol. El mal de cap va desaparèixer i l’investigador va poder presentar en plena forma la ponència al congrés al qual estava convidat l’endemà. El fàrmac va ser anomenat ibuprofèn i representà el començament d’una gran família de medicaments antiinflamatoris, coneguts...