Us imagineu d’aquí a mil anys què trobaran els arqueòlegs que s’interessin per Salt? Pot ser que en un indret del nostre poble les troballes dels arqueòlegs els facin ballar força el cap: què hi fan un BMW, una col·lecció de llaunes d’embotits i les restes d’un antic amplificador de guitarra en el mateix lloc?...